V této knize jsou jedinečným způsobem porovnány a osvětleny dva pohledy - duchovní a exaktní. Do opozice těchto zdánlivých protipólů se dnes staví na jednu stranu zastánci toho, co se dá dokázat soudobou vědeckou metodou, zatímco na straně druhé stojí ti, kteří nechávají prostor otevřený možnostem zpřístupňujícím i jiné dimenze poznání. Oba pohledy zde naleznete prezentovány tak, že se navzájem nevylučují.

Význam a smysl má vhled do fyzikální a biologické podstaty bytí, ale i poznatky různých kultur naší Země, předávané a rozvíjené po tisíciletí. To vše nabývá na důležitosti právě v současné době.

Hledání smyslu života a pátrání po tom, kdo jsme, odkud pocházíme a kam směřujeme, se rozrůstá do dalších otázek… Když se autor knihy zeptal na jedné ze svých cest tibetského lámy, zda již nalezl Poznání, odpověděl mu: „Ano, ještě ne.“ Jeho odpověď můžeme vnímat také jako šanci, kterou má každý z nás. Ano, ještě není úplně zmařena možnost zachování dechu života naší planety.

Láká-li vás dobrodružství objevování, pak tato kniha jistě naplní váš zájem. Musíte však počítat s tím, ze cesta poznání je mnohdy nelehká a vyžaduje otevřenou mysl i srdce.